Industriell animasjon, teknisk animasjon, 3D animasjon, 3D visualisering - kjært barn har mange navn

Vi har visualisert konsepter og prosedyrer siden 1999, og har blant annet flere av verdens mest komplekse olje og gass prosjekter i vår portefølje - hvor vi har vært ansvarlig for å visualisere og dokumentere prosedyrer ned til hver minste detalj. Dette er enorme prosjekter som har gitt oss en tung teknisk forståelse, og kjennskap til bransjens terminologi, teknikk og arbeidsmetodikk.


Fra idé til ferdig produkt

Mange av våre kunder har kommet til oss i gründerfasen og endt opp med suksesshistorier. De ønsker ofte å starte minimalistisk, for så å utvikle presentasjon og innhold etterhvert som deres business vokser. Vi gjør produktutviklingsfasen visuell, bidrar med vår ingeniørkunnskap og følger innovasjonsprosessen helt ut til markedet. 


Vi vet hvor viktig det er å fremme ditt budskap på enklest mulig vis

- og legger derfor vekt på å finne frem til en pedagogisk og effektiv måte å gjøre nettopp dette på. Vi stiller opp med produksjon av illustrasjoner, presentasjoner, animasjoner, websider med innhold og ikke minst markedsmateriell.